Đặt mua Cáp thông tin quang loại treo hình số 8 (2FO đến 144FO) Vinacap